Badanie Pola Widzenia Kielce 2018-12-16T12:41:18+00:00

Pole widzenia:

Badanie pola widzenia to metoda oceny wielkości obszaru widzianego przez pacjenta, a niekiedy również wrażliwości siatkówki na odbierane bodźce. Wynik badania pozwala rozstrzygnąć wątpliwości diagnostyczne, a w przypadku niektórych chorób obserwować skuteczność leczenia. Komputerowy pomiar pozwala na uzyskanie wyników w postaci map obrazujących obszar, który chory widzi, a także zawierających informacje o tym, jaka jest wrażliwość siatkówki na impulsy świetlne. Oba te elementy mogą świadczyć o toczącym się procesie chorobowym.

Peryferyjny ubytek pola widzenia może pojawiać się w przebiegu chorób, takich jak:
• jaskra
• odwarstwienie siatkówki (spowodowane procesem chorobowym lub urazem)
• zwyrodnienie siatkówki
• nowotwory gałki ocznej (czerniak złośliwy)
• schorzenia nerwu wzrokowego lub ośrodkowego układu nerwowego

Interpretacja ubytków pola widzenia musi być połączona z pozostałymi badaniami okulistycznymi.
Dopiero kompleksowa ocena pozwala na doprecyzowanie rozpoznania i określenie właściwego leczenia.