Badanie ostrości wzroku kielce 2018-12-14T12:44:31+00:00

Badanie ostrości wzroku:

Badanie ostrości wzroku to podstawowe badanie okulistyczne, które powinno być wykonane przy każdej wizycie u specjalisty. Pozwala nie tylko ocenić wadę wzroku, ale wstępnie może wykluczyć choroby groźne dla naszych oczu. Badanie to składa się z dwóch etapów:
1. Badanie komputerowe wzroku.
W badaniu tym, pacjent siada przed urządzeniem, opiera głowę o specjalne podpórki i patrzy przed siebie. Do oka badanego wpuszczana jest wiązka promieniowania podczerwonego i następuje oznaczenie refleksów wiązki odbitych od oka. Refleksy te są przetwarzane przez komputer i otrzymuje się wynik wady wzroku. Badanie trwa około dwie minuty.
2. Tablice Snellena – określenie ostrości i dobór właściwej korekcji.
Badana osoba, po zasłonięciu jednego oka, odczytuje wskazane przez lekarza lub optometrystę litery – początkowo pokazywane są te największe, a następnie coraz mniejsze, z niższych linii. Badanie uznaje się za zakończone, gdy pacjent nie jest już w stanie przeczytać liter. Jako wynik badania zapisuje się wartość ułamka z linii powyżej (czyli z ostatniej odczytanej). Następnie badanie powtarza się dla drugiego oka.

U osób z silną akomodacją (czyli m.in. u dzieci i młodzieży) albo w przypadku wątpliwości diagnostycznych badanie można wykonać po porażeniu akomodacji za pomocą kropli z atropiną. Choć badanie jest wtedy bardziej uciążliwe dla pacjenta, jego wynik jest zwykle dokładniejszy. Po określeniu wady i założeniu korygujących ją szkieł próbnych badanie powtarza się. Pacjent powinien wtedy widzieć wszystkie rzędy od góry, aż do tego, który odpowiada pełnej ostrości wzroku.